Zatáčka

Zatáčka je jedním z nejdůležitějších jezdeckých prvků, který ovlivňuje úspěšnost jezdce v závodě. Kvalitní projetí zatáčky je závislé na schopnosti jezdce změnit pohyb těžiště těla a motocyklu do potřebného směru za daných podmínek. Hlavně je nutné zvolit optimální poloměr průjezdu zatáčkou.

Průjezd zatáčkou je možno volit dvěma možnými základními směry:

1.    Nájezd z vnějšího okraje trati a výjezd u vnitřního okraje trati.

2.    Nájezd z vnitřního okraje trati a výjezd u vnějšího okraje trati.

Průjezd zatáčkou má tři fáze: nájezd, průjezd a výjezd.

Nájezd do zatáčky

Zvolit správnou rychlost nájezdu je podmínkou úspěšného projetí a výjezdu ze zatáčky. Dáváme si pozor na přehnanou nájezdovou rychlost, ale snažíme se získat co nejvyšší rychlost při výjezdu. Co se týče využití výkonu motoru, je potřeba před nájezdem zařadit takový převod, který při projíždění zatáčky dává možnost využít 70-90% maximálních otáček motoru.

Při nájezdu do zatáčky by měla být poloha jezdce shodná s polohou zpomalování. Jezdec musí přenést váhu těla ve stoje směrem dozadu, pevně se vzepřít do stupaček a při tom připravit maximálně dva prsty na páčku přední brzdy a páčku spojky. Tímto způsobem může jezdec upravit rychlost jízdy v nájezdu tak, aby následovalo efektivní projetí zatáčky.

 

Průjezd zatáčky

Při průjezdu zatáčkou musí jezdec v jednom okamžiku naklonit motocykl, tlačit váhu těla co nejvíce na vnější stupačku, posunout se co nejvíce na nádrž, vysunout vnitřní nohu dopředu, mírně předklonit trup směrem k řidítkům, lokty od sebe, čímž zabránit eventuálnímu sklouznutí a menší přilnavosti předního kola.

 

Výjezd ze zatáčky

Výjezd je konečnou fází zatáčky a je přímo závislý na dokonalém nájezdu a průjezdu zatáčky. Výjezd ze zatáčky začíná akcelerací plynovou rukojetí u nakloněného motocyklu tak, aby vznikl kontrolovatelný akcelerační smyk zadního kola, a přitom je nutné lehce držet řidítka a snažit se co nejrychleji vrátit vystrčenou vnitřní nohu zpět na stupačku proto, aby bylo co nejvíce využito rovnováhy. Jezdec by měl reflexivně reagovat na udržení rovnováhy, aby zrychlení ve výjezdu bylo co nejrychlejší. Při tomto úkonu už musí pohled jezdce směřovat na vzdálenější bod trati, ne před přední kolo.

Všechny tři fáze zatáčky by se měla chápat jako jeden celek a musí na sebe časově přesně navazovat.

Rychlé zatáčky s velkým poloměrem

V těchto zatáčkách je efektivnější projet celou fázi (nájezd, průjezd a výjezd) ve stoje (tzv. ve stupačkách) a jednotlivé fáze se mohou od sebe rozlišit okamžiky ubrání nebo přidání plynu a brzděním, což při správném provedení mezi sebou splývá.

Zatáčky v koleji a tobogánu

Do zatáčky s kolejí je nutné najíždět s co největší nájezdovou rychlostí, na rozdíl od zatáčky bez koleje. Fáze průjezdu začíná náklonem motocyklu. Je třeba se snažit o co největší náklon a využít koleje, to znamená: mírný předklon, lokty od sebe, noha vpředu nad zemí. Při výjezdu váhu těla přenést dopředu na vnější stupačku, aby mohla být provedena razantní akcelerace. 

Koleje v zatáčkách vzniknou na každé trati, na měkkém a písčitém terénu jsou hlubší a tvoří se v nich díry. Pro takové zatáčky je vhodná metodika průjezdu:

Využít první větší díry, která je v koleji a v okamžiku, kdy se pérování motocyklu stlačí, je nutné akcelerovat a v tom samém okamžiku přenést váhu na vnitřní stupačku (pozor, zde je změna oproti rovnému výjezdu ze zatáčky). Hned na to se předklonit, lokty od sebe, nadlehčit pánev, opírat se v rovnováze o stupačky, provést akceleraci a jako výjezd si vybrat vnitřek zatáčky, kde není trať tak rozbitá.  

vzor článku: Jiří Churavý, Mistr světa a reprezentační trenér motokrosu

Náš tip:

Nastavení motocyklu

Neméně důležitou součástí správného projetí zatáčky, je také správné nastavení motocyklu. Nejen, že vám motocykl musí dobře „číst terén“ (pérování), ale také vám musí motorka perfektně "padnout do ruky". Tento problém ve většině případů vyřeší nastavení výšky řidítek. To snadno můžete nastavit pomocí různých přípravků. Můžeme vám doporučit výrobky české firmy Grosskopf motocomponents. U nás můžete pořídit SADU VYVÝŠENÍ „VERTICALE“ pro řidítka o průměru 22mm http://steelpro.cz/shop/node/80. Na trhu jsou dva druhy řidítek, a to o průměru 22mm a 28,6mm. Na silnější řidítka (28,6mm) samozřejmě můžeme také nabídnout sadu vyvýšeníhttp://steelpro.cz/shop/node/862. Jestliže máte nyní řidítka o průměru 22mm a uvažujete o koupi silnějších řidítek 28,6mm, můžeme vám nabídnout REDUKCI ŘIDÍTEK „T-STANDART“http://steelpro.cz/shop/node/67 , do které nejen že dáte řidítka o průměru 28,6mm, ale zvýšíte je o cca 2,5cm. Pokud přesně víte, o kolik vaše řidítka chcete zvýšit, máme pro vás VYVÝŠENÍ ŘIDÍTEK o 10 až 35mm http://steelpro.cz/shop/catalog/32.