Start

 

Každý motokrosový závod začíná startem. Zvládnutí techniky startu bychom měli zvládat. Nejdříve je však důležité si prohlídnout startovací zařízení, jeho funkčnost, prohlédnout si startovní rovinu k první zatáčce a zjistit všechny záludnosti tratě.

Ale zpět k samotnému startu. Při příjezdu ke startovacímu zařízení, by měli být lokty od sebe, čímž si zachováme potřebný odstup od soupeřů a následnou stabilitu. Na znamení 15 vteřin do startu, zaujmout správnou polohu těla. To znamená: 

- Sednout si maximálně vpřed, tak jak dovolí sedlo motocyklu. 

- Předklonit trup hodně před sebe až k řidítkům.

- Bradu mít svisle nad tabulkou předního startovního čísla. 

- Levou nohu mít na stupačce připravenou zařadit převodový stupeň

- Pravá noha na zemi

- Nebo obě nohy mít na zemi pro lepší stabilitu při startu. Zde ale hrozí špatné přeřazení rychlostního stupně.

Při znamení 5 vteřin do startu zařadit zvolený převodový stupeň, držet páčku spojky na mezi-skluzu, plynovou rukojeť otevřít tak na 50-80% (záleží na objemu motocyklu) a pohledem se zaměřit na pomyslný bod před startovací zařízení.

Okamžik startu je závislí na reakci jezdce na pohyb startovacího zařízení a na rychlosti pohybu spouštění spojky a otevření akceleračního plynu. Důležité je zachovat polohu těla tak, jak bylo uvedeno na začátku popisu startu, a to z důvodu správného rozložení těžiště jezdce. Dále je důležité správně "utrhnout" zadní kolo od povrchu terénu, aby se předešlo postavení motocyklu na zadní kolo. Zároveň však nepřehnat "utržení" kola na mokrém nebo sypkém terénu.

Po rozjezdu zvolit přímou dráhu, která jezdce povede přímo k první zatáčce a zařadit správný převodový stupeň před stoupající rychlostí jízdy. V případě, že motocykl má tendenci se zvedat, neubírat plyn, ale přitažením páčky spojky a přemístěním váhy těla dopředu docílit přitlačení předního kola k zemi, aniž dojde k výraznému zpomalení jízdy.  

 vzor: Jiří Churavý, Mistr světa a reprezentační trenér motokrosu