Brzdění

Brzdit motocykl lze motorem, zadním nebo předním kolem, nebo oběma koly současně.

Brzdění motorem je nenáročné, přirozené a zvýhodněné včasným zařazením potřebného převodového stupně. Brzdicí účinek dvoudobých motorů je menší a vyhovuje pouze před nájezdem do rychlých zatáček při krátkodobém použití stabilizační hodnoty zpomalení. Pro intenzivní zpomalení však tento druh zpomalení nestačí.

Brzdění zadním kolem je pohodlný a nejpoužívanější způsob zpomalení, ale jeho účinnost není dostačující.

Účinným brzděním je pouze brzdění předním a zadním kolem současně. Podmínkou je schopnost jezdce odhad adhezních hodnot terénu a dokonalé zvládnutí koordinace plyn-brzda-páčka spojky, přičemž páčka spojky a přední brzda se ovládá pouze jedním až dvěma prsty. Tato časovo-prostorová koordinace pohybů je základem úspěšnosti motokrosaře.

Poloha jezdce při brzdění

Před brzděním je třeba přenést tělesnou váhu jezdce dozadu, pánev až nad zadní blatník a jeden až dva prsty položit na páčku spojky a přední brzdy. V této poloze je jezdec připraven začít s brzděním.

Při nácviku je třeba věnovat maximální pozornost správné posloupnosti úkonů činnosti, neboť v praxi se vykonávají podvědomě a téměř současně.

-          Brzdit zadní brzdou (pravá noha)

-          Ubrat plyn (akcelerátor-pravá ruka)

-          Přeřadit nižší převodový stupeň (levá noha)

-          Zmáčknout přední brzdu (pravá ruka-jeden až dva prsty)

-          Připraveny dva prsty na spojce (levá ruka) pro případ korekce otáček motoru

Při vlastním brzdění je nutné zachování polohy co nejvíce vzadu (vzepření na řidítkách). Teprve když zpomalení dosáhne optimální hodnoty pro razantní průjezd zatáčkou, jezdec uvolní obě páčky na řidítkách (brzda, spojka) a přenese těžiště těla dopředu.