Akcelerace

Tento jezdecký prvek se využije ve všech případech, kdy je zapotřebí vyvinout co největší rychlost v co nejkratším čase.

Nejdůležitější je využití správné akcelerace na startu, dále pak při výjezdu ze zatáčky, kdy následuje jízda po rovném úseku do svahu, ze svahu, ze zatáčky, před skokem, ve vzduchu.

Při otevření akcelerátoru naplno, je třeba využít těla jezdce nakloněného dopředu k tomu, aby bylo zabráněno zvednutí předního kola, mít připravenou levou nohu pod řadící páčkou a dva prsty na páčce spojky.

Jakmile motor dosáhne optimálního počtu otáček, postačí dotyk jednoho až dvou prstů spojky, aniž je nutno ubírat plyn.

Zařazení převodového stupně jde nohou zlehka a tím je ušetřen čas. V případě, že zadní kolo je v témže okamžiku odlehčeno od záběru (při nerovnosti terénu) jde zařazení vyššího převodového stupně velmi zlehka. Dále při zvyšování rychlosti jízdy zařazovat další převodové stupně stejným způsobem. Jezdec se zvedá ze sedla a přesunuje pánev nad zadní blatník a tak se dostane do blízkosti další překážky, kde začíná brzdit.

- V rovných úsecích je rozhodující přesná akcelerace umožněná dokonalým provedením předchozího jezdeckého prvku, jeho intenzivního projetí.

Příčné koleje, bláto, hluboký písek a jiná obtížná místa je možno zdolat "pod plynem" výhodněji, než nerozhodnou akcelerací.

- Jízda do svahu vyžaduje vyšší adhezi a záběr zadního kola a tím i odlehčení kola předního. Úspěšná akcelerace do svahu vyžaduje jízdu ve stupačkách. Pánev dozadu a s nohama téměř napjatýma. Předklon jezdce je úměrný úhlu stoupání. Rozložení váhy těla na obě stupačky umožňuje podélně i příčně vyvažovat motocykl

- Při jízdě se svahu dochází ke gravitačnímu zrychlení. Intenzivní akcelerace, výhodná i z důvodu stabilizace stroje, provázaná lehkým přibrzďováním zadního kola bez zpomalování. Váha těla se přesouvá nad zadní kolo ve stoje na stupačkách. Řidítka jsou držena pevně, v lehce pokrčených rukách

- Při akceleraci ze zatáčky se prolínají dva jezdecké prvky. Akcelerace a smyk. Výjezd ze zatáčky se provádí přiměřenou akcelerací, nikoliv setrvačností. Pouze nájezd do zatáčky, po ukončení brzdění, kdy jezdec v co nejkratší době stabilizuje stroj, může projet bez akcelerace. Následnou akcelerací je možno využít hnací síly kola při výjezdu ze zatáčky a případnou korekci směrování ze zatáčky a stabilizaci stroje.

Přílišná akceleracemívá za následek nezvládnutí akceleračního smyku a „přetočení“ motocyklu. Nedostatečná nebo žádná akcelerace je typickým znakem nejistoty a nerozhodnosti jezdce a většinou nastává pád „nedostatkem rychlosti“. Správná akcelerace ze zatáčky dává možnost zadnímu kolu směrovat a přednímu kolu stabilizovat stroj a je časově nejvýhodnější. Rozhodující je razance akcelerace při výjezdu ze zatáčky. Je třeba si však uvědomit, že zadní kolo, které se protáčí, nemá maximální záběr.

Akcelerace těsně před skokemje výhodná v nájezdu do dlouhých nízkých skoků, do svahu a přes překážku.

Akceleracije nutno usměrnit při nájezdu na vysoký skok, při skocích ze svahu a vždy tam, kde délka skoku nepříznivě ovlivní další jezdecký prvek.

Ve vzduchu jezdec neakceleruje, pouze v případě podélného vyvažování motocyklu (vlivem setrvační síly zadního kola).

Akcelerace je nutná při dopadu na zadní kolo, tak aby hnací kolo v okamžiku dopadu mělo maximální záběr.

vzor: Jiří Churavý, Mistr světa a reprezentační trenér motokrosu

Náš tip:

Pro snadnější akceleraci při startu doporučujeme Startovací pomocník "STARTING HELPER" Grosskopf http://steelpro.cz/shop/node/33, se kterým při stratu snížíte přední část motocyklu a tím se můžete snadněji naklonit nad motocykl a start provézt technicky snadněji, viz: http://www.steelpro.cz/shop/node/883. Dnes se bez této revoluční pomůcky neobejde žádný motokrosař.

Pro projetí zatáčky s následnou správně provedenou akcelerací, potřebujete znát a ovládat nejen techniku http://www.steelpro.cz/shop/node/900, ale také Vám musí motorka „sednout do ruky“. Jelikož jsme ale každý jinak vysoký a stavěný a motorky jsou vyráběné stejné, je dobré si alespoň nastavit správně řidítka a jejich výšku, tak aby Vám to co nejvíce vyhovovalo. K tomu Vám může pomoci SADA VYVÝŠENÍ „VERTICALE“ pro řidítka o průměru 22mm http://steelpro.cz/shop/node/80, nebo o průměru 28,6mm http://steelpro.cz/shop/node/862. Jestliže máte nyní řidítka o průměru 22mm a uvažujete o koupi silnějších řidítek 28,6mm, můžeme vám nabídnout REDUKCI ŘIDÍTEK „T-STANDART“ http://steelpro.cz/shop/node/67 , do které nejen že dáte řidítka o průměru 28,6mm, ale zvýšíte je o cca 2,5cm. Pokud přesně víte, o kolik vaše řidítka chcete zvýšit, máme pro vás VYVÝŠENÍ ŘIDÍTEK o 10 až 35mm http://steelpro.cz/shop/catalog/32.